تبلیغات
!هر چی دلت دید - عمارت....


!هر چی دلت دید

هر روز صبح/روبه روی خودم می نشینم/رنگین کمان مصنوعی ام را برمی دارم/تا پشت رنگ هایش خودم را مخفی کنم

هـــمــیــشــه نــــه


ولــــی گـــاهـــیمــیــان بـــودن و خـــواســتـنفـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــدوقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــهکــســی را بـــا تــمـــام وجــــود میخواهــــیولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش بــــاشـــی ...****************************************
پی نوشت:عمارت دلم در آینده ای نزدیک....
سه نقطه...


نوشته شده در 1391/11/28 ساعت 21:58 توسط دولت یار نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت