تبلیغات
!هر چی دلت دید - فردای زیبا...


!هر چی دلت دید

هر روز صبح/روبه روی خودم می نشینم/رنگین کمان مصنوعی ام را برمی دارم/تا پشت رنگ هایش خودم را مخفی کنم


تـــــــــاریخ تـــــــولّدت،مهـــــم نیســــت ،
تــــــاریخ " تبلــــــــورت " ، مهمّـــــــــــه !

اهــــــل کجــــا بودنت،مهـــــــم نیسـت،
" اهـــــل و بجــــــــا " بــــــودنت، مهمّه!

منطقـــــه ی زندگیــــت،مهــم نیست،
" منطــــق زندگیـــــــــت " ، مهمّـــــــه !

گذشتـــــــه ی زندگیـــت،مهم نیست،
امــــــــــروزت مهمّـــــــــــــــــــــــــه،

که چـــــه گذشتـــــــه ای واســـــه فــــــردات می سازی !


نوشته شده در 1391/12/7 ساعت 13:14 توسط دولت یار نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت